Podpořte vznik rejstříkové školy 

PODPOŘTE VZNIK REJSTŘÍKOVÉ ŠKOLY

Od září 2024 bychom rády otevřely novou základní školu na Děčínsku.

Po ročním fungování naší komunitní svobodné školy, bychom rády udělaly další krok a tím je stát se od září 2024 školou rejstříkovou, do které by mohly docházet děti od 1. do 9. ročníku.

Hodnoty a principy vzdělávání v naší škole:

HODNOTY:

 • Svoboda
 • Respekt
 • Důvěra
 • Aktivita
 • Zodpovědnost
 • Komunikace
 • Možnost chybovat a prostřednictvím chyb se posouvat dále
 • Hravost a kreativita

  PRINCIPY:
  .
 • Vnitřní motivace jako základní princip učení. Dětem je přirozená touha poznávat, objevovat, učit se. Nenajdete u nás známky, hodnocení dobře x špatně, srovnávání, tlak na výkon či jiné prvky vnější motivace.
  .
 • Sebeřízení. Děti sami řídí své vzdělávání. Jen oni rozhodují o tom, co se chtějí naučit. Podnětné prostředí jim dává možnost seznámit se s rozličnými dovednostmi či vědomostmi a najít tak svůj potenciál. Rozpoznat, na co má talent a co je jeho silnou nebo slabou stránkou. Dětem je poskytována maximální důvěra na jejich cestě učením.
  .
 • Respektujeme individuální vývoj a zralost dětí.
  .
 • Věkově smíšená skupina, poskytuje dětem možnost učit se od sebe navzájem, učit se vzájemné spolupráci, diskuzi s možností pocítit zpětnou vazbu, respektu, budování kvalitních mezilidských vztahů.
  .
 • Prostřednictvím „školního“ sněmu se děti spolupodílí na chodu školy, společně vytváří smysluplná pravidla, přijímají zodpovědnost za svá rozhodnutí. (Hlasy dětí mají stejnou váhu, jako hlasy dospělých.) Děti jsou našimi partnery.
  .
 • Rodiče jsou součástí školy, mohou se zapojit do plánovaných aktivit, aktivně se podílet na chodu komunity.

Pokud jste v souladu s uvedenými hodnotami a principy a měli byste zájem o docházku vašeho dítěte do naší školy, vyplňte níže uvedený formulář. Vámi uvedené údaje poslouží jako příloha k žádosti o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení. Vyplněním formuláře se nezavazujete k docházce Vašeho dítěte do školy, jen podpoříte její vznik.

Děkujeme!

Ochrana osobních údajů se řídí směrnicemi „GDPR – Směrnice pro ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení“.