Komunitní vzdělávání

Poznej sám sebe…

Svobodné, respektující, sebeřízené vzdělávání.

Nabízíme možnost přidat se do komunitní skupiny „domškoláků“. Děti jsou přihlášené na IV na kmenové škole, kterou pro 1.stupeň pomůžeme zajistit. Společně se pravidelně potkávají, aby se rozvíjely v tom, co je baví a zajímá za podpory průvodce.

Děti se učí přirozeně prožitkem. Učební předměty, které musí absolvovat v klasické škole se z velké míry přirozeně dokážou naučit i skrze zážitky, které v životě zažívají. Není potřeba se zahlcovat množstvím a šířkou informací, které v životě často už nikdy nevyužijeme. Důležitější, než samotná fakta vnímáme pro život schopnost si ověřovat jejich validitu.

Děti by neměly být vězni systému. Nejsou méněcennější než dospělí, nejsou ani hloupější. Mají schopnost rozhodovat o sobě a svých potřebách autonomně, a to už od velmi nízkého věku. Tím, že jim dáme důvěru posilujeme jejich sebevědomí a taky zodpovědnost.

V prostředí, kde je přirozená svobodná volba a zodpovědnost není ani prostor pro vznik stínů školního systému jako je šikana, pocity nepochopení, méněcennosti, zahlcenosti, sklony k depresím a sebevraždám.

Základním pilířem naší „školy“ je otevřená a nenásilná komunikace. Konflikty jsou řešeny skrze mediaci.

Vždycky je na místě především vlastní motivace. Vím proč se chci zrovna tohle naučit, překonám případné překážky a s tím spojené pocity (potřebná trpělivost, hledání správné

cesty, požádání o pomoc…). Široká paleta možností účastnit se nabízených (nebo na konkrétní požadavek vytvořených) kurzů otevírá prostor pro rozvíjení nejen toho, co děti primárně a vědomě zajímá. Učí se, aniž by si to uvědomovaly. Objevování světa a sama sebe je základem k rozvinutí potenciálu dítěte.

Věkově smíšená skupina – děti se učí i od sebe navzájem. Mají prostor pro pohyb, nejsou limitované předem danými časy, můžou se svobodně věnovat tomu, co je zajímá, jsou podporovány v objevování, bádání a hře. Bez tlaku na výkon, bez vnějšího hodnocení dobře/špatně.

Všichni jsme účastníky denního programu, o které se rozhoduje na kruzích. Každý má právo svobodné volby, do školy chodí dobrovolně. Chod komunitní školy řídí RADA, kde má každý svůj hlas. Inspirace ze zahraničních škol Sudbury a Summerhill.

Docházka je možná podle preferencí pondělí-pátek. Podle počtu dní se odvíjí cena školného. Prostor, který jsme našli pro náš záměr se nachází ve Františkově n. Pl. Jde o velkou část kulturního domu s divadelním sálem. Do budoucna držíme také vizi pozemků, kde bude možné komunitně farmařit a zřídit ekologické centrum.

Máme v plánu rozšiřovat aktivity všemi směry přes kroužky, kurzy a semináře pro dospělé, rodinné zábavy, propojování generací, ekocentrum, záchrannou stanici zvířat až po agroturistiku. Doprava dětí z Děčína může probíhat denně se skupinou vlakem či autobusem.

Co od naší komunitní školy nemůžete očekávat…

  • známky
  • rozdělení dětí podle věku
  • domácí úkoly

 


Je komunitní vzdělávání vhodné právě pro Vaše dítě?

Vyplňte předběžnou přihlášku…