Co je Svobodná země?

Co je Svobodná země?

Komunitní vzdělávání

 

Rozvojové centrum

  • pravidelné komunitní akce
  • přednášky, semináře, workshopy, besedy, svépomocné skupiny
  • kroužky pro děti i pro dospělé, divadelní vystoupení
  • prostor k pronájmu na vaše akce, cvičení atd.
  • propojování generací

 

Sdílená eko farma

  • pěstování ovoce a zeleniny, chov drobných zvířat
  • zahrada založená na permakulturních principech, která spolupracuje s přírodou, ne naopak
  • otevírá témata jako hospodaření s vodou, potravinová soběstačnost, recyklace a efektivní využívání zdrojů, alternativní ekonomika, komunitní spolupráce
  • ekologické a edukační centrum pro školní kolektivy, agroturistika